Nước Nigeria

Nước Nigeria

Vào năm 2015, chúng tôi đã giao máy ép củi trấu cho một công ty xay xát gạo ở Nigeria, từ cơ duyên đó, 7 máy ép củi trấu đã được chọn làm thiết bị nông nghiệp trong Chương trình Phát triển Kinh tế và Xã hội – một dự án viện trợ không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản. (Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao)

Máy ép củi trấu đã được vận chuyển đến địa phương và chúng tôi dự định tiến hành đào tạo vận hành và bảo trì tại đó. Máy ép củi trấu được lên kế hoạch sử dụng tại nhiều nhà máy xay xát trên nhiều tỉnh thành của Nigeria.