Nước Tanzania

Nước Tanzania

Vào năm 2012, chúng tôi đã tiếp nhận sáu thực tập sinh JICA từ Kenya và sau khi nghe về nhu cầu sử dụng trấu rất cao ở Châu Phi, chúng tôi đã đăng ký tham gia một dự án của JICA. Năm 2013, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu khả thi dự án JICA và từ năm 2014 đến 2017, chúng tôi đã tiến hành ”dự án trình diễn thí điểm và mở rộng JICA” ở Tanzania.

Trong quá trình nghiên cứu tính khả thi của dự án, chúng tôi đã tiến hành vận hành thử máy ép củi trấu ở Dares Salaam và Moshi (Vùng Kilimanjaro) của Tanzania để xác nhận tính hiệu quả thực tế của thiết bị và đã hiểu được nhu cầu rất cao cảu địa phương.

Trong ”dự án trình diễn thí điểm và mở rộng”, SIDO (Tập đoàn Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ) thuộc Bộ Công nghiệp của Chính phủ Tanzania và KIDT (Quỹ Phát triển Công nghiệp Kilimanjaro) thuộc Vùng Kilimanjaro là các tổ chức đối tác, đã nhập 4 máy ép dạng tiêu chuẩn và 4 máy ép dạng tiết kiệm điện năng, và chúng tôi đã thực hiện chuyển giao công nghệ liên quan đến bảo trì và lắp ráp thiết bị đó.

Tromso xuất khẩu các bộ phận cốt lõi như rotor, trục xoắn cho một nhà sản xuất máy địa phương, mà họ đã thiết lập quan hệ đối tác thông qua ”dự án trình diễn thí điểm và mở rộng”, đồng thời nhà sản xuất này mua sắm và sản xuất các bộ phận khác tại địa phương để sản xuất máy ép thành phẩm.

Bấm vào đây để xem bài phỏng vấn của JICA với ông Uesugi – giám đốc của chúng tôi.